Beetebuerg den 10.März 2013, Annemie mam Kody an Neyjha, Gilles mam Deputy a Bowling, Pascal mam Cenzo a Ginette mam Max

 

Beetebuerg den 28.Abrel, Marie-Luise mam Jacky a Bella, Michèle mam Aimie(2) Gilles mam Deputy an Itchie(2)
Beetebuerg den 28. Abrel, Marie-Luise mam Jacky a Bella, Michèle mam Aimie(2) a Gilles mam Deputy an Itchie(2)
Michèle mam Aimie, Ginette mam Max, Erny mam Livi, Samantha mam Amy, Annemie mam Kody an Gilles mam Deputy
Michèle mam Aimie, Ginette mam Max, Erny mam Livi, Samantha mam Amy, Annemie mam Kody an Gilles mam Deputy
Suessem den 11.Mee. Michèle mam Aimie, Annemie mam Neyjha a Kody, Gilles mam Bowling, Deputy an Itchie, Ginette mam Max
Suessem den 11.Mee. Michèle mam Aimie, Annemie mam Neyjha a Kody, Gilles mam Bowling, Deputy an Itchie, Ginette mam Max
Wooltz den 02. Juni. Micèle mam Aimie, Samantha mam Amy an Erny mam Livi
Wooltz den 02. Juni. Micèle mam Aimie, Samantha mam Amy an Erny mam Livi
Péting den 7.Juli. Gilles mam Deputy an Itchie, Annemie mam Neyjha a Kody, Ginett mam Ellex, Erny mam Mischi an Michèle mam Aimie
Péiting den 7.Juli. Gilles mam Deputy an Itchie, Annemie mam Neyjha a Kody, Ginette mam Ellex, Erny mam Mischi a Michèle mam Aimie
Grosbous de 14. Juli. Erny mam Mischi, Michèle mam Aimie a Ginette mam Max
Grosbous de 14. Juli. Erny mam Mischi, Michèle mam Aimie a Ginette mam Max
Sauerdall, de 16. August. Michèle mam Aimie, Annemie mam Kody, Gilles mam Itchie, Jill mam Zeus an Erny mam Mischi
Sauerdall de 16. August. Michèle mam Aimie,Annemie mam Kody, Gilles mam Itchie, Jill mam Zeus an Erny mam Mischi
Sauerdall de 17. August. De Max, Aimie an Livi hun ofgeraumt
Sauerdall de 17. August. De Max, Aimie an Livi hun ofgeraumt
Péiteng de 25 August. Annemie mam Kody an Neyjha a Gilles mam Deputy an Itchie
Péiteng de 25 August. Annemie mam Kody an Neyjha a Gilles mam Deputy an Itchie
Landesmeeschterschaft 2013 Gilles mam Itchie, Annemie mam Kody an Erny mam Livi hun déi 3. Plaatz gemach
Landesmeeschterschaft 2013 Gilles mam Itchie, Annemie mam Kody an Erny mam Livi hun déi 3. Plaatz gemach