AGILITY - Fortgeschrattener : Samsdes em 15auer (Erny)

AGILITY /Welpenschoul: (691 958 212)

Eisen Agilitytraining fir Welpen ass welpegerecht opgebaut!!

AGILITY / Ufänger: Samsdes em 13:30 beim Erny oder Ginette